Allmänna Villkor

 

Allmänt

De allmänna villkoren gäller när du som konsument gör en beställning på www.macards.se eller någon av våra systersidor. Ett avtal görs mellan dig som konsument och MA Cards orgnr 860427-7155.

För att genomföra en beställning hos MA Cards behöver kunden vara 18 år, eller ha målsmans godkännande.
MA Cards förbehåller sig rätten att när som helst korrigera och avbryta beställningar om det finns giltiga skäl.

MA Cards reserverar sig även för felaktig information om produkter, såsom fel produktbeskrivning, fel produktbild, fel information om lagersaldo och fel pris. MA Cards har rätt att ändra detta när som helst till rätt information.

All bildinformation på www.macards.se ska ses som illustrationer och garanteras inte visa varans exakta utseende, antal produkter eller funktioner som kunden erhåller. Du kan därför komma att få en annan produkt än det bilden visar.

Ingenting på webbplatsen får användas utan MA Cards godkännande.

 

Avtal & beställning

För att göra ett köp på webbplatsen måste du som kund godkänna villkoren. Genom att godkänna villkoren förbinder sig du som kund att följa dessa samt godkänt att du läst informationen om personuppgifter samt godkänner våran integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås när MA Cards mottagit en order och en orderbekräftelse har skickats ut till dig som kund. En order kan alltid återkallas innan MA Cards bekräftat ordern.

MA Cards kommer att återbetala ordar som återkallas.

 

Kunduppgifter

Hur MA Cards använder dina personuppgifter hittar du på våran integritetspolicy.

När du som kund gör en beställning kommer du att fylla i dina personuppgifter och det är ditt ansvar att se till att dessa är korrekta, och du som kund ansvarar om uppgifterna är felaktiga.

 

Priser, avgifter samt betalning

De priser som gäller vid beställning är de som visas på hemsidan. Köper du en produkt för X kr som sedan kan komma att vara dyrare eller billigare ansvarar inte MA Cards för. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms, det inkluderar inte frakt och betalningsavgifter, de anges separat.

Kunder kan betala på de sätt som visas på webbplatsen. MA Cards ansvarar inte för om exempelvis klarna inte godkänner fakturaköp.
Vid fakturaköp kan MA Cards samarbetspartners genomföra en kreditupplysning.
MA Cards har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställning om inte fakturabetalning har valt.
Vid förköp av produkter förbehåller sig MA Cards rätten att ta betalt av kunden i samband med att produkten är på väg till MA Cards.

 

Kampanjer & Erbjudanden

MA Cards kan då och då erbjuda kampanjer på webbplatsen som kan ha bättre villkor än de som framgår av dessa villkor.
Dessa bättre villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de varor som MA Cards erbjuder i samband med kampanjen.
När Kampanjer avslutas, eller återkallas gäller dessa villkor igen utan ändringar.
Erbjudanden på webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

MA Cards förbehåller sig rätten att när som helst återkalla en kampanj eller erbjudande.

 

Transport & Leverans

För de varor som finns tillgängliga i lagret skickas under normala omständigheter inom de antal dagar som anges på webbplatsen.
Vid förköp på produkter skickas varan när de anlänt till MA Cards, alternativt till release dagen.

Den förväntade leveranstiden för varor som finns i lager är 1-3 vardagar, men detta kan komma att bli längre.
Om paket ska lösas ut är det kundens ansvar att göra detta inom tiden som anges på aviseringen.
Normalt sätt ska paket hämtas ut med giltig legitimation.
Kunden får alltid avisering via post, sms eller epost.

 

Ångerrätt

Vid köp hos MA Cards gäller alltid 14 dagars ångerrätt enligt konsumentskyddslagstiftningen.

Det innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du mottagit varan. Du som kund måste du meddela oss på MA Cards om detta inom 14 dagar.

-Ångerrätten gäller inte på följande typer av varor

  1. Varor som tillverkats enligt kundens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel.
    2. Ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram tillexempel en CD-Skiva, med bruten försegling.
  2. Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på fysiska sätt.

 

Om en vara är förseglad får kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utnyttja sin ångerrätt. Det menas med att rätten att ångra sig upphör när kunden bryter förseglingen. Med försegling menas det även teknisk plombering.

Om du som kund vill ångra köpet ska du kontakta oss på MA Cards inom 14 dagar från att du mottagit varan.
I meddelandet ska kundens namn, adress samt ordernr vara med.

Kunden kan även använda sig av standardblanketten för ångerrätt som finns på www.konsumentverket.se

Vid ångerrätt betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter att kunden mottagit den, samt under returfrakten.
Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från de datum meddelande om ångerrätt lämnades till MA Cards.
Varan ska skickas väl emballerad och i fint skick.

MA Cards betalar tillbaka de belopp som kunden betalat för varan inklusive leveranskostnaden vid ångrat köp.
Vid returer av del av order återbetalas inte leveranskostnaden.
MA Cards har rätt att dra av på det belopp som ska återbetalas om det finns värdeminskning exempelvis.

MA Cards återbetalar kunden så fort som möjligt men senast inom 14 dagar från att meddelandet om ånger kom in till MA Cards.

MA Cards har dock rätt att vänta med återbetalning tills de mottagit varan eller om kunden bevisat att varan skickats tillbaka.
Återbetalning sker på samma vis som kunden betalat för varan, om inget annat är överenskommet eller om det finns hinder för att betala tillbaka på samma sätt.

 

Reklamation

Vid felaktiga varor täcks de av reklamationsrätten, enligt konsumentskyddslagstiftningen.
Vill du som kund reklamera en vara ska du kontakta MA Cards så snart som möjligt via kontaktuppgifterna på webbplatsen.
Reklamationer som sker inom 2 månader från de att kunden upptäckte felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
Du som kund har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.

När reklamationen är godkänd kommer MA Cards att kompensera kunden.
MA Cards kommer att göra detta så fort som möjligt men inom 30 dagar från att MA Cards mottagit reklamationen.
MA Cards förbehåller sig rätten att neka reklamationen om det visar sig att varan inte är felaktig enligt konsumentskyddslagstiftningen.
Vid reklamationer följer MA Cards riktlinjer från ARN, (allmäna reklamationsnämnden) mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

Länkar

Länkar som länkas på MA Cards webbplats är utom MA Cards kontroll, samt kan webbplatser utanför MA Cards kontroll länka till webbplatsen.
MA Cards är inte ansvariga för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som kunden tillhandahåller på andra webbplatser.

 

Force Majeure

MA Cards ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som är utanför MA Cards kontroll, tillexempel blixtnedslag, eldsvåda, krig, jordbävning, tekniska problem, myndighetsbesämmelse, pandemi, försening i tjänster från underleverantör.

Omständigheter som dessa medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
Har omständigheten varat längre än två månader har både kunden och MA Cards rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

Ändringar i villkoren

MA Cards förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor.
MA Cards rekommenderar att kunden håller sig uppdaterad regelbundet på dessa eventuella ändringar.

 

Tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd med MA Cards kundtjänst, kontaktuppgifter finner du på webbplatsen.

Om en tvist inte kan lösas med kundtjänst kan du som kund vända dig till ARN, du hittar information om de på www.arn.se
Du kan även lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister,
http://ec.europa.eu/consumers/odr.