Ångerrätt

Vid köp hos MA Cards gäller alltid 14 dagars ångerrätt enligt konsumentskyddslagstiftningen.

Det innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit varan, det gör du genom att inom tidsramen kontakta oss  MA Cards.

I meddelandet ska ditt namn, adress samt ordernummer finnas med.
Du kan använda dig av standardblanketten för ångerrätt som finns på www.konsumentverket.se

Vid ångerrätt betalar kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att kunden mottagit den, samt under returfrakten.Varan ska skickas i retur inom 14 dagar från det datum som meddelande om ångerrätt lämnades till MA Cards. Varan ska skickas väl emballerad och i fint skick.

MA Cards betalar tillbaka det belopp som kunden betalat för varan inklusive leveranskostnaden vid ångrat köp. Vid returer av del av order återbetalas inte leveranskostnaden. MA Cards har rätt att dra av på det belopp som ska återbetalas om det exempelvis finns värdeminskning.

MA Cards återbetalar kunden så fort som möjligt, men senast inom 14 dagar från att meddelandet om ånger inkom till MA Cards. MA Cards har rätt att vänta med återbetalning tills varan mottagits eller om kunden bevisat att varan skickats tillbaka. Återbetalning sker på samma vis som kunden betalat för varan, om inget annat är överenskommet eller om det finns hinder för att betala tillbaka på samma sätt.

Ångerrätten gäller inte på följande typer av varor

  1. Varor som tillverkats enligt kundens anvisningar eller har en tydlig personlig prägel.
  2. Ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram till exempel en CD-skiva, med bruten försegling.
  3. Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiskt.

Om en vara är förseglad får kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utnyttja sin ångerrätt. Det menas med att rätten att ångra sig upphör när kunden bryter förseglingen. Med försegling menas det även teknisk plombering.

 

Reklamation
Vid felaktiga varor täcks de av reklamationsrätten, enligt konsumentskyddslagstiftningen. Vill du som kund reklamera en vara ska du kontakta MA Cards så snart. Reklamationer som sker inom 2 månader från de att kunden upptäckte felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du som kund har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på webbplatsen.

När reklamationen är godkänd kommer MA Cards att kompensera kunden.
MA Cards kommer att göra detta så fort som möjligt men inom 30 dagar från att reklamationen mottagits.

MA Cards förbehåller sig rätten att neka reklamationen om det visar sig att varan inte är felaktig enligt konsumentskyddslagstiftningen. Vid reklamationer följer MA Cards riktlinjer från ARN, (Allmäna Reklamationsnämnden) mer information finns på www.konsumentverket.se.