Hur Spelar Man Vänd Tia?

Hur Spelar Man Vänd Tia
Vändtia är ett kortspel som går ut på att bli av med de kort man har på handen och på bordet framför sig. Varje spelare får i given först en rad med tre kort med baksidan uppåt och, ovanpå dessa, tre kort med framsidan uppåt, och därefter tre kort att hålla i handen.

 1. Resterande kort läggs som en talong mitt på bordet.
 2. Innan spelet sätter igång har spelarna möjlighet att byta ett eller flera kort på handen mot de uppvända korten man har framför sig.
 3. Det förekommer också att korten delas ut i grupper om fyra i stället för tre.
 4. Förhand startar med att lägga ut ett kort från handen vilket då blir början på utspelshögen,

Spelarna ska sedan i tur och ordning lägga ut kort som har samma valör som eller är högre än det senast lagda. Det är tillåtet att spela ut två eller flera kort samtidigt om alla är av samma valör. Efter varje utspel tar man nya kort från talongen, så att man hela tiden har minst tre kort på handen.

En spelare som inte kan lägga ett kort av samma eller högre valör måste plocka upp hela utspelshögen och sätta på handen. Man kan spela med tilläggsregeln att man först får ta upp ett eller två kort från talongen och hoppas på att något av dem är tillräckligt högt. Tiorna och tvåorna är speciella kort.

Med en tia kan man närsomhelst vända bort hela utspelshögen, som då inte längre ingår i spelet. Utspelshögen ska också vändas bort om fyra kort i samma valör spelas i följd. En tvåa får spelas ut efter ett ess, alternativt när som helst varefter spelet fortsätter som vanligt.

När man inte längre har några kort kvar på handen fortsätter man att spela med de rättvända korten på bordet. För de nedåtvända korten finns olika regler: antingen får ett fritt nedåtvänt kort vändas upp eller också måste de nedåtvända korten spelas blint, Den spelare vinner som först har blivit av med alla sina kort.

Alternativt fortsätter spelet tills bara en spelare har kort kvar och därmed blir spelets förlorare. I Skåne kallas spelet ofta för skitgubbe, vilket tyvärr kan leda till onödiga förväxlingar. Spelet kan också benämnas spansk skitgubbe,
Näytä koko vastaus

Får man gå ut på en tia i skitgubbe?

Spelet – Spelarna kan nu, innan spelet börjar, byta kort de har på handen mot kort som ligger uppåtvända på bordet framför dem. En vanlig strategi är att man samlar de bästa korten (tvåor, tior eller höga valörer) man har på bordet, och behåller de sämre i handen.

När alla spelare är nöjda med korten de har i handen vänds ett kort från stacken ned på bordet. Detta kort ska ligga med framsidan uppåt. Låt oss ta som exempel att detta kort är en femma. Spelare ett kan då lägga en sexa och spelare två kan därefter lägga en knekt på högen. Även dessa kort ska vändas med framsida uppåt.

Någonting som däremot inte går bra är att spelare tre därefter lägger en tia. Korten som läggs i högen måste vara av samma eller högre valör än det översta kortet i högen. Observera att alla spelare alltid måste ha tre kort i handen. Efter en spelare lagt ett kort plockar den upp ett kort från stacken.

Det finns två undantag till denna regel. Tvåor och tior får läggas när som helst oberoende av vilket kort som ligger i högen. Tvåor gör så att högen som ligger med framsidan uppåt vänds bort. Denna hög är då inte längre med i spelet. Spelaren som lagt tvåan får då välja att lägga vilket kort den vill för att påbörja en ny hög.

När en tia läggs händer samma sak, den enda skillnaden är att högen inte vänds bort. Om en spelare inte kan lägga ett kort på högen måste denna plocka upp hela högen i handen. När stacken har tagit slut och en spelare blivit av med alla sina kort från handen måste spelaren spela enbart med de öppna korten som ligger på bordet.
Näytä koko vastaus

Hur förlorar man på Vändtia?

Värt att veta innan Vändtia börjar – Det är så här att alla som spelar ska få tre kort var, och dessa måste delas ut och läggas med framsidan upp på bordet. När man har gjort detta, ska man ovanpå lägga tre kort till-där framsidan ska vara upp. Och sist men inte minst ska varje spela få tre kort var, som de ska ha i handen och spela med.

 1. Innan man har börjat spela så finns det chans för varje spelare just att byta kort mellan handen och de korten som ligger på bordet med framsidan upp.
 2. Det man också kan göra är att lägga ner kort i sina högar i fall de har likadan valör.
 3. Ett tips är att man ska försöka spara på ess samt tior och tvåor.

Vidare, i fall du som spelare lägger på sina motspelares högar, ska det inte vara några klädda kort. Efter allt detta, så sätter spelet igång!
Näytä koko vastaus

Hur kör man Spansk skitgubbe?

Ej att förväxla med vändtia (även kallat skitgubbe eller spansk skitgubbe), Skitgubbe, även kallat mas, mjölis eller mjölnarmatte, är ett svenskt kortspel för tre eller fler deltagare. Spelet är ett slags sticktagningsspel som går i två faser. I den första fasen samlar spelarna på sig kort, och i den andra fasen försöker de så snabbt som möjligt bli av med korten.
Näytä koko vastaus

Vad får man inte gå ut med i skitgubbe?

Kortspel – skitgubbe Kortspelet Skitgubbe kallas även Mas. Antal spelare : 2-4 (många tycker att skitgubbe är som bäst på 3) Antal kort: 52, ingen joker Given : Varje spelare ska ha 3 kort. Resterande kort placeras med baksidan uppåt som en talong. Kortens värde: ess är högst, tvåor är lägst, alla färger lika mycket värda.

Högt kort slår ett lägre oavsett färg. Man behöver ej följa färg. Det här går spelet ut på: Spelet har två rundor. I den första rundan gäller det att samla på sig kort till andra rundan, där det handlar om att bli av med alla sina kort så snabbt som möjligt. Första rundan Spelets första fas kan spelas på 2 olika sätt, med trumf eller utan.

Varje stick består av två kort. Det betyder att om det är fler än två spelare så spelar förhand ut (spelaren till vänster om given, det vill säga den som delat ut korten), nästa man sticker om han vill och kan och tar då hem spelet. Därefter är det sticktagarens tur att spela ut till nästa spelare o s v.

 1. Låt oss anta att förhand är du.
 2. Du spelar ut en spader-nia och din motspelare lägger en ruter-nia.
 3. Då är sticket oavgjort och du fortsätter att spela ut ett nytt kort ovanpå de tidigare.
 4. Vill du inte ha korten, lägger du kanske ett lågt kort och hoppas på att din motspelare inte ska gå under.
 5. Det finns inget tvång att ta spel.

Det handlar om att försöka få så bra kort som möjligt i den första avdelningen för att spela med i den andra. Varje gång en spelare har tagit ett kort från handen, ska han komplettera den med ett kort från talongen. Varje spelare ska hela tiden ha 3 kort på handen, så länge talongen räcker.

 • Men du har också en annan möjlighet.
 • Om du vill chansa på att få ett bättre kort eller kanske slippa ta ett stick med något av dina kort, så har du rätt att i stället för något av dina egna tre kort spela ut det översta kortet i högen.
 • L så fall tar du det och lägger det direkt på bordet.
 • Du får alltså inte lov att först ta upp det på handen.

Så småningom tar talongen slut och då gäller det att spela färdigt de kort som spelarna har på sina händer. Den spelare som skulle ha det sista kortet i talongen får inte lov att ta upp det. Först när alla kort, som spelarna har på sina händer, är spelade, tar den som skulle haft talongens sista kort upp detta, visar det för alla och behåller det sedan själv.

 • Det kortet markerar trumffärg i spelets andra avdelning.
 • Andra rundan Spelarna har nu fördelat de 52 korten sinsemellan, men sannolikt är det en mycket spridd fördelning och deltagarna har olika antal kort.
 • Den som fick trumfkortet börjar nu spela ut.
 • Från och med nu gäller det att så snabbt som möjligt bli av med alla sina kort.

Spelets andra avdelning innehåller då några nya regler som inte stämmer överens med de regler som gällde i första avdelningen. Nu måste du följa färg och du måste dessutom sticka med ett högre kort, eller med en trumf, om du inte har något kort kvar i den spelade färgen.

Du får alltså inte lov att krypa. Skulle du inte kunna sticka det utspelade kortet, måste du ta upp det. Ligger det två utspelade kort och du inte kan sticka över, så är det det sist utspelade kortet, som du ska ta upp. En finess i spelet och som gör att det blir både finurligt och taktiskt intressant är att sticken hela tiden ska bestå av lika många kort som det är spelare.

Är det tre deltagare och förhand har spelat ut, så måste nästa man sticka över, och sitter du då i sista hand så är det du som vänder bort korten, om du kan sticka över. Skulle du inte kunna det utan tvingas ta upp ett kort, så måste nästa spelare i sin tur kunna sticka över för att få lov att vända bort sticket.
Näytä koko vastaus

Hur kör man vänd 8?

Regler – Vändåtta spelas med minst två spelare. Spelet går ut på att först bli av med alla sina kort. Korten blandas och given delar ut sju kort till varje spelare. Talongen läggs mitt på bordet och given slår upp det översta kortet. Förhand spelar nu ut.

 1. Hen kan välja att spela ett kort som följer färg på det uppslagna kortet.
 2. Hen kan också välja att spela ut ett kort av samma valör och byta färg.
 3. Det är tillåtet att lägga flera kort på samma gång, om alla har samma valör, och det första har samma färg eller valör som det uppslagna kortet.
 4. Ttorna fungerar som jokrar i vändåtta.

Om spelaren har en åtta på handen kan hen lägga ut den och säga vilken färg på korten spelaren vill ha. Detta är dock inte tillåtet om spelaren samtidigt har ett kort av samma färg och/eller valör som det kort som ligger uppe. Om spelaren inte kan eller vill lägga ut måste hen ta upp ett kort.

An eller vill spelaren inte då heller får hen fortsätta ta upp tills hen har dragit upp tre kort. Om hen inte kan eller vill lägga ut efter upplockningen, så går turen vidare till nästa spelare. Om en spelare spelar ut ett ess måste alla övriga spelare, i tur och ordning runt bordet efter ess-spelaren plocka upp ett kort var från talongen.

You might be interested:  Red Canyon Slot Aka Peek A Boo Trailhead Kanab?

Sedan fortsätter spelaren som spelat esset. Vanligen spelar man med regeln att en spelare som bara har ett kort kvar på handen måste meddela detta, till exempel genom att säga “varning”. Den som glömmer detta måste ta upp ett kort ur talongen. Oftast spelas vändåtta med poängräkning.

Åttor 25 poäng Ess 15 poäng Klädda kort 10 poäng Tior 10 poäng Övriga kort 5 poäng

En vinst i omgången räknas som en nolla i protokollet. Vinnaren blir den sista som har färre än 100 poäng.
Näytä koko vastaus

Hur man spelar gurka?

Spelet startar nu-hämta Gurkan! – Den som har en förhand börjar spelet (och, nej då, man behöver inte hämta gurkan på riktigt). Nästa spelare får sticka över och likadant med alla andra spelare. Om man inte kan sticka över, ska man lägga fram sitt lägsta kort.

 1. Gurkan går ut på att du som spelare ska få dina motståndare att göra en enda sak, nämligen att de ska bli av med sina egna lägsta kort.
 2. Lyckas du med detta, kan det väl vara du som håller det lägsta kortet själv, och därmed vinner.
 3. En annan regel är: har man fått ihop 30 poäng, åker man ut.
 4. Vinnaren blir den som successivt har hållit sig inuti spelets gång som längst.

Den som blir utslagen först, har förlorat, och därmed kallas för “Gurka”. Det finns ett par särskilda regler, i fall flera spelare skulle få kort med samma valör. Som den första regeln: Det är tillåtet att lägga ett kort som är lika högt som spelaren innan hade.
Näytä koko vastaus

Kan man gå ut på en tia i vänd tia?

Vändtia är ett kortspel som går ut på att bli av med de kort man har på handen och på bordet framför sig. Varje spelare får i given först en rad med tre kort med baksidan uppåt och, ovanpå dessa, tre kort med framsidan uppåt, och därefter tre kort att hålla i handen.

 1. Resterande kort läggs som en talong mitt på bordet.
 2. Innan spelet sätter igång har spelarna möjlighet att byta ett eller flera kort på handen mot de uppvända korten man har framför sig.
 3. Det förekommer också att korten delas ut i grupper om fyra i stället för tre.
 4. Förhand startar med att lägga ut ett kort från handen vilket då blir början på utspelshögen,

Spelarna ska sedan i tur och ordning lägga ut kort som har samma valör som eller är högre än det senast lagda. Det är tillåtet att spela ut två eller flera kort samtidigt om alla är av samma valör. Efter varje utspel tar man nya kort från talongen, så att man hela tiden har minst tre kort på handen.

En spelare som inte kan lägga ett kort av samma eller högre valör måste plocka upp hela utspelshögen och sätta på handen. Man kan spela med tilläggsregeln att man först får ta upp ett eller två kort från talongen och hoppas på att något av dem är tillräckligt högt. Tiorna och tvåorna är speciella kort.

Med en tia kan man närsomhelst vända bort hela utspelshögen, som då inte längre ingår i spelet. Utspelshögen ska också vändas bort om fyra kort i samma valör spelas i följd. En tvåa får spelas ut efter ett ess, alternativt när som helst varefter spelet fortsätter som vanligt.

När man inte längre har några kort kvar på handen fortsätter man att spela med de rättvända korten på bordet. För de nedåtvända korten finns olika regler: antingen får ett fritt nedåtvänt kort vändas upp eller också måste de nedåtvända korten spelas blint, Den spelare vinner som först har blivit av med alla sina kort.

Alternativt fortsätter spelet tills bara en spelare har kort kvar och därmed blir spelets förlorare. I Skåne kallas spelet ofta för skitgubbe, vilket tyvärr kan leda till onödiga förväxlingar. Spelet kan också benämnas spansk skitgubbe,
Näytä koko vastaus

Hur mycket är ett ess värt?

Bordsspel Black Jack Black Jack har sina rötter i det franska hasardspelet vingt-et-un (“tjugoett”) från mitten av 1700-talet. Varianten Black Jack uppstod i USA på 1910-talet och sedan andra världskriget har den kommit att bli världens vanligaste kortspel på casinon.

Black Jack är ett kortbaserat bordspel. Oftast används sex kortlekar med 52 kort i vardera. Alla spelare spelar mot banken. Målsättningen för dig som spelare är att din hand efter spelets slut ska ha ett värde som är närmare 21 än bankens hand. Kortens värde får dock inte vara över 21. Korten och kortens värde Black Jack spelas oftast med sex kortlekar med 52 kort var.

– Korten 2 till och med 10 är värda det poängtal som står angivet på spelkorten. – Kung, dam och knekt är värda tio poäng. – Ess är värt antingen ett poäng eller elva. Bordet Ett Black Jack-bord har normalt minst sex sittplatser med identiska insatszoner, kallade boxar.

 • Den spelare som sitter vid en box placerar sina insatser inom den anvisade spelytan.
 • I och med detta betraktas spelaren som innehavare av denna box och fattar därmed alla beslut som rör spelet för boxen.
 • Blandning av kort Proceduren för att blanda kort bestäms av Casino Cosmopol.
 • Orten blandas generellt automatiskt.

Boxinnehav och “bakomspel” Spelare utan sittplats vid bordet får göra insatser på andra boxinnehavares händer. Insatsen placeras då bakom boxinnehavarens insats. Även boxinnehavare får göra insatser i andra spelares boxar. Alla spelare får endast göra en insats per box.

 • Summan av insatserna i en box får inte överskrida bordets maximiinsats.
 • Alla spelare, som spelar i den aktuella boxen, måste rätta sig efter boxinnehavarens beslut.
 • Spelare får under inga omständigheter instruera varandra eller ge varandra råd.
 • Regler för insats Insatser får göras enligt de regler som av Casino Cosmopol bestämts för det specifika bordet.

Vid varje bord finns en minimi- och maximiinsats tydligt angiven. Dessa insatsnivåer kan ändras om Casino Cosmopol anser att det är nödvändigt. Den första given När alla insatser är gjorda, ska dealern dela ut ett kort till varje spelbox där en insats har gjorts.

När detta är gjort, skall dealern ge sig själv ett kort och sedan dela ut ett andra kort till varje spelbox på samma sätt som ovan. De båda kort, som på detta sätt delats ut till varje box, kallas boxens ursprungliga giv. När dealern har tagit fram det första kortet får spelarna inte längre röra eller ändra sina insatser.

“Black Jack” När den totala summan av ursprungsgiven är 21, kallas denna hand för Black Jack. Om dealerns första kort är värt mindre än tio poäng, ska vinsten genast betalas ut till spelaren. I dessa fall är oddset 3:2. När vinsten är utbetald, ska dealern ta bort denna hand från boxen och placera korten på där för avsedd plats.

Därefter frågar dealern övriga boxinnehavare, med början med den box som är längst till vänster, om de vill ha ytterligare ett kort. Varje hand ska avslutas innan ytterligare kort erbjuds nästa boxinnehavare så att alla spelare, en i taget och i turordning, kan bestämma sig för om de är nöjda eller om de vill ha ytterligare kort.

Spelarens beslut måste visas med en tydlig handsignal. Om poängen på handen överstiger 21 förloras alla insatser i boxen. Dealern ska då genast samla in insatserna och sedan ta bort korten från boxen innan han/hon går vidare och delar ut kort till nästa hand.

 1. Dubblering av insats Om den ursprungliga handen är värd nio, tio eller elva poäng kan boxinnehavaren dubbla sin insats.
 2. Om boxinnehavaren dubblar kan den eventuella bakomspelaren välja att göra så.
 3. När en spelare har dubblat sin insats har han eller hon endast rätt till ytterligare ett kort.
 4. Bakomspelaren tillåts men är inte tvungen att dubbla om boxinnehavaren dubblar.

Om den ursprungliga handen har ett värde av nio eller tio och detta värde uppnås med hjälp av ett ess, har detta ess ett fortsatt värde av ett. Det kan med andra ord aldrig bli värt elva igen under denna omgång. Att dela upp, eller “splitta” en hand Om den ursprungliga handen som delats ut till en boxinnehavare innehåller två kort med samma värde, kan spelaren dela på dessa och därigenom skapa två separata händer.

Om boxinnehavaren väljer att dela sina kort måste han/hon göra en insats på det andra kortet som motsvarar den ursprungliga insatsen. En andra spelare som har gjort insatser på boxen, ska ges möjlighet att dela, men om han/hon väljer att inte göra det kommer insatsen att stanna kvar på handen till höger om spelaren (den första handen).

De två delade korten och dess insatser ska nu räknas som två separata händer. Boxinnehavaren spelar sedan enligt gällande regler och måste fatta alla beslut angående handen till höger innan han/hon fattar några beslut angående handen till vänster. Om det andra kortet till någon av dessa händer har samma värde som det första kortet kan spelaren återigen dela den handen och göra ytterligare en likvärdig insats.

 1. Blir värdet på de två första korten efter en split nio, tio eller elva är spelaren tillåten att dubbla (dubbling beskrivet ovan).
 2. Om boxinnehavaren delar på två ess får denne endast ytterligare ett kort per ess.
 3. För en boxinnehavare som delar på två ess eller två kort värda tio poäng, och med det nya kortet får 21 poäng på någon av händerna, räknas den handen inte som en Black Jack utan 21 och spelaren vinner lika mycket som insatsen, om det på slutet visar sig vara en vinnande hand.

Tre sjuor Om de tre första korten som delas ut till en boxinnehavare är tre sjuor och boxinnehavaren inte har valt att dela på korten, ska de spelare, som har spelat på den handen, genast få betalt i enlighet med de satsade beloppen, oavsett om det är en vinnande hand eller inte.

 • Spelaren har då möjlighet att vinna på handen en andra gång om den i slutet visar sig vara starkare än bankens.
 • När dealern har delat ut kort till alla de som vill ha kort, skall dealern dra ett andra kort såvida inte alla spelare redan har åkt ut.
 • När dealerns poängsumma är 16 poäng eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre.

När dealern får ett ess ska detta räknas som elva poäng om det leder till att summan blir 17 eller mer, men inte överstiger 21. När dealern har avslutat en spelomgång ska han/hon samla in alla förlorade insatser och betala ut vinsterna motsols, från hans eller hennes höger till vänster.

Om dealern får över 21 poäng, ska alla spelare som fortfarande är med i spelomgången få betalt. Om dealern inte kommer upp i 21 poäng förlorar alla spelare, som har en poäng som understiger dealerns, sina insatser och alla spelare, som har en poäng som överstiger dealerns poäng, får betalt. Spelare, som har samma poäng som dealern, kan välja mellan att ta tillbaka sina insatser eller låta dem stå kvar till nästa spelomgång.

Oddset vid utbetalning är 1:1,med undantag av en hand som har Black Jack, som betalar oddset 3:2. Black Jack vinner alltid över 21 poäng. Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Black Jack. En spelare som vill försäkra sig ska, på försäkringslinjen, placera en summa som är lika stor som halva den egna insatsen.

Dealern meddelar när möjligheten till försäkring upphör. En spelare som har en Black Jack, kan välja att begära “jämna pengar”, det vill säga att få betalt till oddset 1:1 direkt, vilket fungerar precis som en försäkring. Om det andra kortet som dealern drar är värt tio poäng (Black Jack), ska han/hon samla in de förlorade insatserna och betala ut försäkringsinsatser till oddset 2:1.

You might be interested:  World Series Of Poker 2017?

Vad gäller den/de spelare som har Black Jack och som ej redan begärt “jämna pengar”, räknas handen som oavgjord. Om dealern inte får Black Jack, förlorar spelarna sina försäkringsinsatser, därefter avslutar dealern spelomgången genom att samla in alla förlorande insatser och betala ut alla vinster motsols.

 • Insatsgränser Vid bord med minimiinsatsen 100 kr är maximiinsatsen 5 000 kr Vid bord med minimiinsatsen 150 kr är maximiinsatsen 7 500 kr Vid bord med minimiinsatsen 200 kr är maximiinsatsen 10 000 kr
 • Vid bord med minimiinsatsen 500 kr är maximiinsatsen 25 000 kr

För att man som spelare ska få så bra odds mot banken som möjligt finns det ett sätt at spela som heter basic Black Jack. Det specificerar vad man ska göra i varje given situation enligt nedan. Bankens matematiska fördel ” edge” är ca 2% och vid Basic Strategy 0,57%. Basic European Black Jack

Player Dealer Player Dealer
Hard 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Pairs 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
5 to 8 H H H H H H H H H H 2,2 P P P P P P H H H H
9 H D D D D H H H H H 3,3 P P P P P P H H H H
10 D D D D D D D D H H 4,4 H H H P P H H H H H
11 D D D D D D D D H H 5,5 D D D D D D D D H H
12 H H S S S H H H H H 6,6 P P P P P H H H H H
13 S S S S S H H H H H 7,7 P P P P P P H H H H
14 S S S S S H H H H H 8,8 P P P P P P P P H H
15 S S S S S H H H H H 9,9 P P P P P S P P S S
16 S S S S S H H H H H 10,10 S S S S S S S S S S
17 to 21 S S S S S S S S S S A,A P P P P P P P P P H

table>

Soft2345678910A
HHit (Ta kort)

13 to 17HHHHHHHHHH
SStand (Stanna)

18SSSSSSSHHH
DDouble (Dubbla)

19 to 21SSSSSSSSSS
PSplit (Splitta)

Sidospelet 21+3 21+3 är ett sidospel till spelet Black Jack där spelaren satsar på att få en pokerhand genom att kombinera sina två första kort från grundgiven med bankens första kort. Sidospelet påverkar inte utfallet av själva Black Jack-handen.

 1. Minimum insatsen är 50 kr och maximum 1000 kr oavsett bordets minimum.
 2. Om de första två korten från initial deal kombinerat med bankens första kort utgör en av följande pokerhänder tilldelas en vinst på 9:1 direkt.
 3. • Färgstege
 4. • Triss
 5. • Stege
 6. • Färg

Man kan endast vinna på insatsen en gång även om fler vinnande kombinationer skulle uppstå.T.ex. Q-Q-Q i spader. Hur Spelar Man Vänd Tia Black Jack har sina rötter i det franska hasardspelet vingt-et-un (“tjugoett”) från mitten av 1700-talet. Varianten Black Jack uppstod i USA på 1910-talet och sedan andra världskriget har den kommit att bli världens vanligaste kortspel på casinon. Black Jack är ett kortbaserat bordspel.

Oftast används sex kortlekar med 52 kort i vardera. Alla spelare spelar mot banken. Målsättningen för dig som spelare är att din hand efter spelets slut ska ha ett värde som är närmare 21 än bankens hand. Kortens värde får dock inte vara över 21. Korten och kortens värde Black Jack spelas oftast med sex kortlekar med 52 kort var.

– Korten 2 till och med 10 är värda det poängtal som står angivet på spelkorten. – Kung, dam och knekt är värda tio poäng. – Ess är värt antingen ett poäng eller elva. Bordet Ett Black Jack-bord har normalt minst sex sittplatser med identiska insatszoner, kallade boxar.

Den spelare som sitter vid en box placerar sina insatser inom den anvisade spelytan. I och med detta betraktas spelaren som innehavare av denna box och fattar därmed alla beslut som rör spelet för boxen. Blandning av kort Proceduren för att blanda kort bestäms av Casino Cosmopol. Korten blandas generellt automatiskt.

Boxinnehav och “bakomspel” Spelare utan sittplats vid bordet får göra insatser på andra boxinnehavares händer. Insatsen placeras då bakom boxinnehavarens insats. Även boxinnehavare får göra insatser i andra spelares boxar. Alla spelare får endast göra en insats per box.

 • Summan av insatserna i en box får inte överskrida bordets maximiinsats.
 • Alla spelare, som spelar i den aktuella boxen, måste rätta sig efter boxinnehavarens beslut.
 • Spelare får under inga omständigheter instruera varandra eller ge varandra råd.
 • Regler för insats Insatser får göras enligt de regler som av Casino Cosmopol bestämts för det specifika bordet.

Vid varje bord finns en minimi- och maximiinsats tydligt angiven. Dessa insatsnivåer kan ändras om Casino Cosmopol anser att det är nödvändigt. Den första given När alla insatser är gjorda, ska dealern dela ut ett kort till varje spelbox där en insats har gjorts.

 • När detta är gjort, skall dealern ge sig själv ett kort och sedan dela ut ett andra kort till varje spelbox på samma sätt som ovan.
 • De båda kort, som på detta sätt delats ut till varje box, kallas boxens ursprungliga giv.
 • När dealern har tagit fram det första kortet får spelarna inte längre röra eller ändra sina insatser.

“Black Jack” När den totala summan av ursprungsgiven är 21, kallas denna hand för Black Jack. Om dealerns första kort är värt mindre än tio poäng, ska vinsten genast betalas ut till spelaren. I dessa fall är oddset 3:2. När vinsten är utbetald, ska dealern ta bort denna hand från boxen och placera korten på där för avsedd plats.

Därefter frågar dealern övriga boxinnehavare, med början med den box som är längst till vänster, om de vill ha ytterligare ett kort. Varje hand ska avslutas innan ytterligare kort erbjuds nästa boxinnehavare så att alla spelare, en i taget och i turordning, kan bestämma sig för om de är nöjda eller om de vill ha ytterligare kort.

Spelarens beslut måste visas med en tydlig handsignal. Om poängen på handen överstiger 21 förloras alla insatser i boxen. Dealern ska då genast samla in insatserna och sedan ta bort korten från boxen innan han/hon går vidare och delar ut kort till nästa hand.

 • Dubblering av insats Om den ursprungliga handen är värd nio, tio eller elva poäng kan boxinnehavaren dubbla sin insats.
 • Om boxinnehavaren dubblar kan den eventuella bakomspelaren välja att göra så.
 • När en spelare har dubblat sin insats har han eller hon endast rätt till ytterligare ett kort.
 • Bakomspelaren tillåts men är inte tvungen att dubbla om boxinnehavaren dubblar.

Om den ursprungliga handen har ett värde av nio eller tio och detta värde uppnås med hjälp av ett ess, har detta ess ett fortsatt värde av ett. Det kan med andra ord aldrig bli värt elva igen under denna omgång. Att dela upp, eller “splitta” en hand Om den ursprungliga handen som delats ut till en boxinnehavare innehåller två kort med samma värde, kan spelaren dela på dessa och därigenom skapa två separata händer.

Om boxinnehavaren väljer att dela sina kort måste han/hon göra en insats på det andra kortet som motsvarar den ursprungliga insatsen. En andra spelare som har gjort insatser på boxen, ska ges möjlighet att dela, men om han/hon väljer att inte göra det kommer insatsen att stanna kvar på handen till höger om spelaren (den första handen).

De två delade korten och dess insatser ska nu räknas som två separata händer. Boxinnehavaren spelar sedan enligt gällande regler och måste fatta alla beslut angående handen till höger innan han/hon fattar några beslut angående handen till vänster. Om det andra kortet till någon av dessa händer har samma värde som det första kortet kan spelaren återigen dela den handen och göra ytterligare en likvärdig insats.

 1. Blir värdet på de två första korten efter en split nio, tio eller elva är spelaren tillåten att dubbla (dubbling beskrivet ovan).
 2. Om boxinnehavaren delar på två ess får denne endast ytterligare ett kort per ess.
 3. För en boxinnehavare som delar på två ess eller två kort värda tio poäng, och med det nya kortet får 21 poäng på någon av händerna, räknas den handen inte som en Black Jack utan 21 och spelaren vinner lika mycket som insatsen, om det på slutet visar sig vara en vinnande hand.

Tre sjuor Om de tre första korten som delas ut till en boxinnehavare är tre sjuor och boxinnehavaren inte har valt att dela på korten, ska de spelare, som har spelat på den handen, genast få betalt i enlighet med de satsade beloppen, oavsett om det är en vinnande hand eller inte.

 • Spelaren har då möjlighet att vinna på handen en andra gång om den i slutet visar sig vara starkare än bankens.
 • När dealern har delat ut kort till alla de som vill ha kort, skall dealern dra ett andra kort såvida inte alla spelare redan har åkt ut.
 • När dealerns poängsumma är 16 poäng eller lägre, ska ytterligare kort dras tills summan är 17 eller högre.

När dealern får ett ess ska detta räknas som elva poäng om det leder till att summan blir 17 eller mer, men inte överstiger 21. När dealern har avslutat en spelomgång ska han/hon samla in alla förlorade insatser och betala ut vinsterna motsols, från hans eller hennes höger till vänster.

 • Om dealern får över 21 poäng, ska alla spelare som fortfarande är med i spelomgången få betalt.
 • Om dealern inte kommer upp i 21 poäng förlorar alla spelare, som har en poäng som understiger dealerns, sina insatser och alla spelare, som har en poäng som överstiger dealerns poäng, får betalt.
 • Spelare, som har samma poäng som dealern, kan välja mellan att ta tillbaka sina insatser eller låta dem stå kvar till nästa spelomgång.

Oddset vid utbetalning är 1:1,med undantag av en hand som har Black Jack, som betalar oddset 3:2. Black Jack vinner alltid över 21 poäng. Om dealerns första kort är ett ess, kan spelarna försäkra sig mot att dealern får Black Jack. En spelare som vill försäkra sig ska, på försäkringslinjen, placera en summa som är lika stor som halva den egna insatsen.

Dealern meddelar när möjligheten till försäkring upphör. En spelare som har en Black Jack, kan välja att begära “jämna pengar”, det vill säga att få betalt till oddset 1:1 direkt, vilket fungerar precis som en försäkring. Om det andra kortet som dealern drar är värt tio poäng (Black Jack), ska han/hon samla in de förlorade insatserna och betala ut försäkringsinsatser till oddset 2:1.

Vad gäller den/de spelare som har Black Jack och som ej redan begärt “jämna pengar”, räknas handen som oavgjord. Om dealern inte får Black Jack, förlorar spelarna sina försäkringsinsatser, därefter avslutar dealern spelomgången genom att samla in alla förlorande insatser och betala ut alla vinster motsols.

 • Insatsgränser Vid bord med minimiinsatsen 100 kr är maximiinsatsen 5 000 kr Vid bord med minimiinsatsen 150 kr är maximiinsatsen 7 500 kr Vid bord med minimiinsatsen 200 kr är maximiinsatsen 10 000 kr
 • Vid bord med minimiinsatsen 500 kr är maximiinsatsen 25 000 kr

För att man som spelare ska få så bra odds mot banken som möjligt finns det ett sätt at spela som heter basic Black Jack. Det specificerar vad man ska göra i varje given situation enligt nedan. Bankens matematiska fördel ” edge” är ca 2% och vid Basic Strategy 0,57%. Basic European Black Jack

Player Dealer Player Dealer
Hard 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Pairs 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
5 to 8 H H H H H H H H H H 2,2 P P P P P P H H H H
9 H D D D D H H H H H 3,3 P P P P P P H H H H
10 D D D D D D D D H H 4,4 H H H P P H H H H H
11 D D D D D D D D H H 5,5 D D D D D D D D H H
12 H H S S S H H H H H 6,6 P P P P P H H H H H
13 S S S S S H H H H H 7,7 P P P P P P H H H H
14 S S S S S H H H H H 8,8 P P P P P P P P H H
15 S S S S S H H H H H 9,9 P P P P P S P P S S
16 S S S S S H H H H H 10,10 S S S S S S S S S S
17 to 21 S S S S S S S S S S A,A P P P P P P P P P H

table>

Soft2345678910A
HHit (Ta kort)

13 to 17HHHHHHHHHH
SStand (Stanna)

18SSSSSSSHHH
DDouble (Dubbla)

19 to 21SSSSSSSSSS
PSplit (Splitta)

Sidospelet 21+3 21+3 är ett sidospel till spelet Black Jack där spelaren satsar på att få en pokerhand genom att kombinera sina två första kort från grundgiven med bankens första kort. Sidospelet påverkar inte utfallet av själva Black Jack-handen.

 1. Minimum insatsen är 50 kr och maximum 1000 kr oavsett bordets minimum.
 2. Om de första två korten från initial deal kombinerat med bankens första kort utgör en av följande pokerhänder tilldelas en vinst på 9:1 direkt.
 3. • Färgstege
 4. • Triss
 5. • Stege
 6. • Färg

Man kan endast vinna på insatsen en gång även om fler vinnande kombinationer skulle uppstå.T.ex. Q-Q-Q i spader. : Bordsspel Black Jack
Näytä koko vastaus

You might be interested:  Make Money With Online Slot Machine?

Vilket är det populäraste kortspelet?

Kortspelet ‘Skitgubbe’ (Mas) – Vårat första val av ett kortspel ämnat för två eller fler spelare är Skitgubbe. Även känt som “Mas”, är den här leken en av de absolut mest populära i Sverige när det kommer till kortbaserad underhållning. Man kan självfallet spela Skitgubbe med fler än två personer, dock är det långt ifrån ett krav. Spelet är lika kul när man är två som när man är fyra!
Näytä koko vastaus

Hur man kör bluff?

Bluff Bluff är ett populärt kortspel för 3-6 personer som går ut på att bli av med sina kort först av alla. Alla spelare börjar med sju kort på hand, resten av korten placeras i en hög på bordet. Förhand – spelaren till vänster om given – spelar ut valfritt kort med baksidan upp och säger vilket kort som lagts.

Spelaren på tur ska lägga en högre valör i samma färg och detta fortsätter till högsta kortet lagts. Spelarna får ej hoppa över sin tur och tvingas då bluffa när korten läggs. Att bluffa är att lägga ett kort och säga att man lagt ett annat. På så sätt får spelarna möjligheten att bli av med fler kort på handen när giltig valör och färg.

När någon lagt ett kort får vem som helst syna detta kort, varpå den “bluffande” straffas med att få plocka upp tre nya kort. Efter en syning spelar nästa man ut valfritt kort. Bluff kan även spelas med en (eller flera) jokrar. En utspelad joker gäller som valfritt kort.
Näytä koko vastaus

Hur man spelar stress?

Stress (kortspel) – Wikipedia Stress är ett för två spelare och hör till kategorin patiensspel, det vill säga som är avsedda för mer än en person. Hela kortleken fördelas mellan de båda spelarna, som får varsin plockhög med 26 kort, med baksidan uppåt.

Spelarna tar sedan fyra kort från den egna plockhögen och lägger dessa med framsidan uppåt i en rad framför sig. Spelet börjar med att båda deltagarna tar ytterligare ett kort var från plockhögen och exakt samtidigt lägger dem bredvid varandra i mitten av bordet med framsidan uppåt. Dessa kort utgör början på spelhögarna,

Spelet går ut på att flytta kort från den egna kortraden till spelhögarna, den egna eller motståndarens, i stigande eller fallande, utan hänsyn till, Man behöver inte vänta på sin tur, utan får flytta kort så fort man uppmärksammat att möjligheten finns.

Varje gång man tagit ett kort från sin rad ska man fylla på från plockhögen, så att raden hela tiden innehåller fyra kort. När det inte längre går att flytta några kort, startar spelet om genom att spelarna åter tar varsitt kort från plockhögen och lägger på sin spelhög. Om två kort av samma valör samtidigt ligger överst i spelhögarna, ska man ropa “stress” och slå med handen på en av högarna.

Vändtia. Reglerna förklarat.

Den som är långsammast med att göra detta måste ta upp båda spelhögarna och lägga i sin plockhög. Den som först blivit av med alla sina kort vinner spelet.
Näytä koko vastaus

Får man lägga 8 på 8 i Vändåtta?

Mer saker att tänka på – Det ni bör tänka på är att man inte kan lägga en 8 på en annan 8; 8 på ett ess. Samma gäller med ess: man kan inte lägga ett ess på en åtta, eller ett ess på ett annat ess. Har man ett kort kvar i handen, är spelaren tvungen att säga “lappen” (för att kunna går vidare till nästa omgång).
Näytä koko vastaus

Åt vilket håll spelar man kort?

Processer som rör sig moturs –

Högerhandsregeln Många bansporter:

Hästkapplöpning Speedway Löpgrenarna i friidrott

Körriktningen i en cirkulationsplats i länder med högertrafik är moturs. Ofta dansriktningen i pardans och ringdans, Själva snurrandet av ett danspar varieras medurs eller moturs efter den förandes val. När vid ringdans flera koncentriska ringar bildas, kan dansriktningen vara åt motsatt håll mellan närliggande ringar. Detta är ofta en förutsättning i många ringlekar, där partnerbyte ingår som ett moment. Den rituella vandringen runt Kaba ( tawaf ) inom islam,

Näytä koko vastaus

Hur spelar man 31?

Trettioett är ett kortspel, som går ut på att med korten på handen uppnå poängsumman 31 eller komma så nära denna summa som möjligt. Poängen räknas på kort i samma färg, Kungar, damer och knektar har poängvärdet 10, essen är värda 11 och sifferkorten har värde efter valören,

 • Tre ess på hand räknas också som 31.
 • Spelarna börjar spelet med ett fastställt antal, till exempel fem, marker var.
 • I varje omgång delas tre kort ut till varje spelare, och resterande kort bildar en talong, vars översta kort vänds upp och utgör början på kasthögen,
 • Den spelare som är i tur tar upp antingen talongens översta kort eller kasthögens översta kort på hand, och lägger därefter ner ett av sina kort på kasthögen, med framsidan uppåt.

Spelet fortgår på detta sätt tills någon av spelarna har fått ihop exakt 31 poäng, varvid omgången omedelbart är slut, eller till dess att en spelare, som anser sig ha en tillräckligt bra hand, knackar i bordet. När en spelare har knackat, får de övriga fortsätta spelet ett varv till, och omgången avslutas när turen kommit tillbaka till den som knackat.

 1. Efter omgångens slut får den eller de spelare som har den lägsta poängen böta en mark till potten.
 2. Ofta tillämpas regeln att om någon fått 31 poäng, så ska alla övriga böta varsin mark.
 3. En spelare som förlorat alla sina marker måste lämna spelet.
 4. En vanligt förekommande regel är dock att den som blivit av med sista mark får fortsätta att delta i följande givar, men kommer att bli definitivt utslagen vid nästa förlust.

Till sist finns bara en spelare kvar, som då blir spelets vinnare och tar hem potten. Ett alternativt sätt att spela om potten är att alla deltagare lägger en insats var innan varje giv, varefter potten vinns av den som har fått högst poäng den aktuella given.
Näytä koko vastaus

Hur man spelar stopp?

Stopp är ett kortspel som går ut på att så fort som möjligt bli av med de kort man har på handen. Spelarna får i given sex kort var. Efter att förhand har spelat ut valfritt kort, ska spelarna i tur och ordning lägga på ett kort i samma färg men med högre valör än det föregående.

Den som inte kan göra detta säger “stopp” och blir överhoppad. När ingen kan lägga ett högre kort än det senast lagda, får den som lade detta kort starta på nytt med ett valfritt kort från handen. Spelet slutar när någon lagt sitt sista kort och ingen av de andra kan sticka över detta, det vill säga lägga ett högre kort.

Spelarna betalar marker, eller pengar, till potten i proportion till hur många kort som finns kvar på handen. Spelet stopp har fått ge namn åt en hel grupp med kortspel, stoppspelen, som alla har det gemensamt att det gäller att på något sätt bli av med de kort man fått i given eller varit tvungen att under spelets gång ta upp på handen.
Näytä koko vastaus

Hur gör man bubblan?

Sen har man i glycerol, ett ämne som finns i alla fetter och som väldigt ofta används hudkrämer och tvål. Glycerolen gör så att bubblan blir starkare och håller längre. Vill man göra supertåliga bubblor kan man ha i lite sirap som gör dem ÄNNU starkare – perfekt om man ska blåsa utomhus.
Näytä koko vastaus

Hur man spelar 500?

Kortspel 500 – Lär dig spelets spelregler och strategi Kortspel 500 är ett kortspel som fungerar att spela om man är 2-5 spelare. Detta kortspel ingår i en familj av spel som heter, Gemensamt för dessa spel är att de går ut på att spelarna ska bygga kombinationer av kort.

Man har som mål att bilda tretal, fyrtal eller stegar av kort och samlar på så sätt poäng. Numera finns de flesta typer av spel på nätet och förutom att vi hittar roulette och slots, så hittar vi även kortspel 500 online. Att spela kort på nätet är bra om man saknar spelkamrater eller om man helt enkelt föredrar att slippa blanda kortleken för hand.

Här kommer vi gå igenom strategi och spelregler för kortspelet.
Näytä koko vastaus

Hur man spelar stress?

Stress (kortspel) – Wikipedia Stress är ett för två spelare och hör till kategorin patiensspel, det vill säga som är avsedda för mer än en person. Hela kortleken fördelas mellan de båda spelarna, som får varsin plockhög med 26 kort, med baksidan uppåt.

Spelarna tar sedan fyra kort från den egna plockhögen och lägger dessa med framsidan uppåt i en rad framför sig. Spelet börjar med att båda deltagarna tar ytterligare ett kort var från plockhögen och exakt samtidigt lägger dem bredvid varandra i mitten av bordet med framsidan uppåt. Dessa kort utgör början på spelhögarna,

Spelet går ut på att flytta kort från den egna kortraden till spelhögarna, den egna eller motståndarens, i stigande eller fallande, utan hänsyn till, Man behöver inte vänta på sin tur, utan får flytta kort så fort man uppmärksammat att möjligheten finns.

 1. Varje gång man tagit ett kort från sin rad ska man fylla på från plockhögen, så att raden hela tiden innehåller fyra kort.
 2. När det inte längre går att flytta några kort, startar spelet om genom att spelarna åter tar varsitt kort från plockhögen och lägger på sin spelhög.
 3. Om två kort av samma valör samtidigt ligger överst i spelhögarna, ska man ropa “stress” och slå med handen på en av högarna.

Den som är långsammast med att göra detta måste ta upp båda spelhögarna och lägga i sin plockhög. Den som först blivit av med alla sina kort vinner spelet.
Näytä koko vastaus

Hur man kör bluff?

Bluff Bluff är ett populärt kortspel för 3-6 personer som går ut på att bli av med sina kort först av alla. Alla spelare börjar med sju kort på hand, resten av korten placeras i en hög på bordet. Förhand – spelaren till vänster om given – spelar ut valfritt kort med baksidan upp och säger vilket kort som lagts.

Spelaren på tur ska lägga en högre valör i samma färg och detta fortsätter till högsta kortet lagts. Spelarna får ej hoppa över sin tur och tvingas då bluffa när korten läggs. Att bluffa är att lägga ett kort och säga att man lagt ett annat. På så sätt får spelarna möjligheten att bli av med fler kort på handen när giltig valör och färg.

När någon lagt ett kort får vem som helst syna detta kort, varpå den “bluffande” straffas med att få plocka upp tre nya kort. Efter en syning spelar nästa man ut valfritt kort. Bluff kan även spelas med en (eller flera) jokrar. En utspelad joker gäller som valfritt kort.
Näytä koko vastaus

Kan man gå ut på ess?

Observera att det inte är tillåtet att gå ut på åtta eller Ess. ( Man kan ju dock spela dessa kort som sista kort men sedan får man hoppas att nästa kort i talongen följer färg.)
Näytä koko vastaus

Hur spelar man dam kort?

Dam regler för alla –

 1. Spelet går ut på att man ska så snabbt som möjligt bli av med alla kort man har.
 2. Man spelar Dam i två “delar” och den första delen håller på så länge som det finns några kort kvar i “talongen”.
 3. Den andra delen inleds efter detta, i med det att spelare har endast kvar kort i sina händer.

Näytä koko vastaus