Hur Spelar Man In Röstbrevlåda?

Kontrollera röstbrevlådan på iPhone Välj version: iOS 16 iOS 15 iOS 14 iOS 13 iOS 12 S spremembo tega kontrolnika boste znova naložili stran

 • Ställa in och komma igång
 • Säkerhetsfunktioner för iPhone
 • Använda iPhone med iPad, iPod touch, Mac och PC
 • Starta om, uppdatera, nollställa och återskapa
 • Säkerhet, hantering och support

I appen Telefon visar Visuell röstbrevlåda (tillgänglig från vissa operatörer) en lista över meddelanden. Du kan välja vilka du vill spela upp och radera utan att lyssna på alla. En bricka på symbolen för röstbrevlådan indikerar antalet meddelanden som du inte har lyssnat på.

 1. Transkribering av röstmeddelanden (beta, endast tillgängligt i vissa länder eller regioner) visar dina meddelanden transkriberade till text.
 2. Transkribering är endast tillgängligt för röstmeddelanden på engelska som tas emot på iPhone med iOS 10 eller senare.
 3. Transkribering är beroende av inspelningskvaliteten.

Obs! Röstbrevlåda, visuell röstbrevlåda och transkribering av röstmeddelanden är tillgängligt via vissa operatörer i vissa länder eller regioner. Första gången du trycker på Röstbrevlåda blir du ombedd att skapa ett lösenord för röstbrevlådan och att spela in ett svarsmeddelande.

 1. Tryck på Röstbrevlåda och sedan på Ställ in nu.
 2. Skapa ett lösenord till röstbrevlådan.
 3. Välj en förvald eller anpassad hälsning. Om du väljer en anpassad kan du spela in en ny hälsning.

Du kan också göra följande:

 1. Trycka på Röstbrevlåda och sedan trycka på ett meddelande.
 2. Gör något av följande:
  • Spela upp meddelandet: Tryck på, Meddelanden sparas tills du raderar dem eller tills din operatör raderar dem.
  • Dela meddelandet: Tryck på,
  • Radera meddelandet: Tryck på, Viktigt: I vissa länder eller regioner kan meddelanden raderas permanent av mobiloperatören. Dina röstmeddelanden kan även raderas om du byter SIM-kort.

Om du vill återskapa ett borttaget meddelande trycker du på Raderade meddelanden, trycker på meddelandet och trycker sedan på Lägg tillbaka.

 • På iPhone: Tryck på Röstbrevlåda och följ sedan anvisningarna.
 • På en annan telefon: Ring ditt eget mobilnummer, tryck på * eller # (beroende på operatör) för att hoppa över din hälsning och ange sedan lösenordet till din röstbrevlåda.
 • Ändra din hälsning: Tryck på Röstbrevlåda och tryck sedan på Hälsning.
 • Ändra lösenordet till röstbrevlådan: Öppna Inställningar > Telefon > Ändra lösenord för röstbrevlåda och ange sedan det nya lösenordet. Om du glömmer lösenordet för röstbrevlådan kontaktar du din operatör.
 • Ändra ljudsignalen för nytt röstmeddelande: Öppna Inställningar > Ljud och haptik eller Inställningar > Ljud.

Var detta till hjälp? Tack för din feedback. : Kontrollera röstbrevlådan på iPhone
Näytä koko vastaus

Hur fungerar en Röstbrevlåda?

Vad är en röstbrevlåda? – Dstny förklarar! – Om man inte alltid vill eller kan svara i sin telefon kan man använda en röstbrevlåda, som får ta emot de samtal som man inte själv svarar på. Den spelar in meddelanden från de som ringer så att man i efterhand kan lyssna på dem och ringa tillbaka till personen.

 • Röstbrevlådan tar emot de samtal som ägaren till telefonen inte kan eller vill svara på för tillfället.
 • Oftast finns ett förinspelat meddelande som den som ringer får höra, innan de sedan får möjlighet att lämna ett kort röstmeddelande för att berätta sitt ärende till den som de ringer till.
 • När röstbrevlådan ska aktiveras kan man ofta bestämma själv huruvida den ska gå igång automatiskt efter fem signaler (så att inte telefonen ringer hur länge som helst) eller efter en längre tid.

Detta beror förstås på hur lång tid man vill ha på sig att svara personligen istället.

Telefonsvararen uppfanns redan 1898, men den fungerade inte särskilt bra. En telefonsvarare som fungerade bra uppfanns på 1930-talet. Uppfinnaren hette Valdemar Poulsen och var dansk. Telefonsvararen kan vara en separat del från telefonen, eller vara inbyggd. Syftet med röstbrevlådan är att den besvarar samtal med ett förinspelat meddelande. På vissa telefonsvarare kan man höra meddelandet, som spelas in, i realtid. Mobiltelefoner har sin egen motsvarighet till röstbrevlåda – mobilsvar.

Näytä koko vastaus

Vad ska man säga i röstbrevlådan?

Tips och trix för röstmeddelande | Kom igång med Telenor One X växel Notifieringar Som standard får alla användare notifieringar om nya röstmeddelanden via SMS. Om du installerar mobilappen så kommer denna även att skicka notiser när du får ett nytt meddelande. För att slippa dubbla notifieringar kan du gå in på och stänga av “Skicka notifiering till min mobil”, Spela upp hälsningsfras men låt inte inringande spela in meddelande Du kan ställa in så att en inringande person som hamnar i din röstbrevlåda kan höra ditt meddelande, men inte prata in något. Du vill kanske hänvisa inringade att kontakta dig via sms eller e-post i stället. Du kan ställa in detta i röstbrevlådeinställningarna i datorklienten eller under inställningar i talsvaret (888). Lämna meddelande Har du valt att inringare ska kunna lämna meddelanden uppmanas inringaren efter hälsningsfrasen att lämna meddelande och därefter trycka # för att avsluta inspelningen. Valet att trycka # är valfritt, inringaren kan också välja att avsluta samtalet direkt efter inspelat meddelande. Genom att trycka # får inringaren fler val:

Tryck 3 för att skicka meddelandet- Inringaren kan efter skickat meddelande trycka 0 för att bli kopplad till telefonist Tryck 1 för att radera nuvarande meddelande och spela ett nytt Tryck 2 för att lyssna på nuvarande meddelande Tryck 0 för att kopplas till telefonist

Vill du höra vem som lämnat ett meddelande och när, även för nya meddelanden Har du nya meddelanden och ringer till 888 så spelas dessa upp snabbt i följd. Vill du veta vem som lämnade meddelandet kan du trycka 5. För att få information om när meddelandet lämnades:

Ring in via 889. Tryck 1 för att gå in i röstbrevlådan. Tryck 1 för att lyssna på meddelanden.

Varje meddelande föregås av en tidsstämpel. Tryck 5 för att höra tidstämpel igen och för att höra vem som lämnat det. Koppla samtal till telefonist Det finns en funktion där inringande person i röstbrevlådan kan trycka 0 för att kopplas till telefonist. Du kan aktivera den funktionen och mata in nummer i röstbrevlådeinställningarna. Inställningarna hittar du i mobil-appen, datorklienten och på Mitt Företag.

 • Numret du matar in behöver inte vara till en telefonistlösning, utan kan vara ett valfritt nummer.
 • Om du spelar in egna hälsningsfraser för “Ej svar” och “Upptaget” kan du välja själv vad som ska sägas.
 • Exempel: “Hej, du har kommit till Anna Andersson, jag kan inte ta ditt samtal just nu, men lämna gärna ett meddelande efter tonen eller tryck noll för att kopplas till en av mina kollegor.” I det här fallet kan telefonnumret till “telefonist” i stället vara en gruppnummer-kö där flera kollegor kan vara inkopplade.
You might be interested:  Book Of Dead Slot Payout?

: Tips och trix för röstmeddelande | Kom igång med Telenor One X växel
Näytä koko vastaus

Vad är min kod till Röstbrevlåda?

Välj personlig kod: – Ring *133# från din telefon. Tryck 0 för att avbryta välkomstmeddelandet. Du blir nu ombedd att trycka din personliga kod följt av #, Ange den kod som du fick vid beställningen. Tryck 2 och sedan 2 igen. Välj en personlig kod genom att trycka in fyra valfria siffror och avsluta med #, Upprepa koden och avsluta med #, Du kan nu lägga på luren.
Näytä koko vastaus

Varför har jag ingen Röstbrevlåda?

För att komma igång måste du ha den kod du fick i bekräftelsebrevet för tjänsten. Första gången du ringer upp din Röstbrevlåda ska du, av säkerhetsskäl, ändra denna kod till en personlig kod.

Ring *133# från din telefon. Tryck 0 för att avbryta välkomstmeddelandet. Ange den kod som du fick vid beställningen följt av #, Tryck 2 och sedan 2 igen. Välj en personlig kod genom att trycka in fyra valfria siffror och avsluta med #, Upprepa koden och avsluta med #, Du kan nu lägga på luren.

Näytä koko vastaus

Kan man ringa direkt till röstbrevlåda?

16 mars 2020 | 1285 visning(ar) | 15 personer tyckte att detta var till hjälp Ringa en persons röstbrevlåda direkt Om det inte passar att prata i telefon kan du lämna ett röstmeddelande till personen i stället. Ett exempel är om du befinner dig i en annan tidszon och vet att personen du ringer förmodligen inte kan ta samtalet.
Näytä koko vastaus

Hur ringa röstbrevlåda?

Röstbrevlåda i mobilen | Tele2 Du betalar som ett vanligt samtal inom Sverige för att lyssna på inspelade meddelanden. Om ditt abonnemang har kostnadsfria samtal kostar det inget extra att ringa röstbrevlådan. Så lyssnar du av röstbrevlådan För att lyssna av din röstbrevlåda, ring 222 från din mobil.

 1. Ring ditt eget mobilnummer.
 2. När hälsningsfrasen spelas upp, tryck # lösenord #, Observera att detta fungerar bara när ditt abonnemang är kopplat till röstbrevlådan.

Lyssna av röstbrevlådan utomlands För att lyssna av röstbrevlådan från utlandet gör du så här:

 • Ring +46 252 + (ditt nummer utan första nollan). Om ditt nummer är 070-123 45 XX ringer du alltså +46 252 70 123 45 XX.
 • När du hör din hälsningsfras, tryck # (ditt lösenord) #, Du kan behöva ställa in en personlig PIN-kod om det är första gången du lyssnar av röstbrevlådan.

Kostnaden för att lyssna av dina röstmeddelanden motsvarar priset för ett vanligt samtal från det land du befinner dig i till Sverige. Utanför EU- och EES-området När du reser utanför EU- och EES-området får du betala när någon lämnar röstmeddelanden till din röstbrevlåda, oavsett om du lyssnar av din röstbrevlåda.

 • Stäng av röstbrevlådan utanför EU/EES genom att skicka ett sms med texten Av till 555.
 • Slå på röstbrevlådan utanför EU/EES genom att skicka ett sms med texten På till 555.

Röstbrevlådan fortsätter fungera inom EU/EES och Sverige när du stänger av den utanför EU/EES enligt ovanstående instruktion. Aktivera eller avaktivera röstbrevlådan

 • För att aktivera röstbrevlådan ringer du 222 från din mobiltelefon och följer instruktionerna.
 • För att hantera eller ändra exempelvis din hälsningsfras ringer du 223,
 • För att avaktivera hela din röstbrevlåda så behöver du,

Byt PIN-kod till röstbrevlådan Första gången du lyssnar av röstbrevlådan kommer du bli ombedd att ställa in en PIN-kod på 4-6 siffror. Vi rekommenderar att du väljer en 6-siffrig kod. Om du behöver byta PIN-kod gör du så här:

 1. Ring 222 från det telefonnummer bytet ska ske på.
 2. Tryck 9 för att komma till huvudmenyn.
 3. Tryck 3 för att komma till inställningar.
 4. Tryck 3 för att ändra PIN-kod.
 5. Knappa in en ny PIN-kod (4-6 siffror) och avsluta med #.
 6. Klart!

Hur vet du att någon lämnat ett meddelande? Du får ett sms skickat till dig när du har fått ett nytt röstmeddelande. Ring 222 för att lyssna av meddelandet. Trycker du 6 samtidigt som du lyssnar av meddelandet så får du ett sms med telefonnumret till den som lämnade meddelandet.

Hur länge sparas ett meddelande i min röstbrevlåda? Nya meddelanden som inte lyssnats av sparas i tio dagar. Meddelanden som är avlyssnade sparas i tre dagar. Det går inte att permanent spara ett meddelande i röstbrevlådan, men du kan välja att spara ett avlyssnat meddelande i ytterligare 10 dagar.1: Spola bakåt i meddelandet11: Lyssna på meddelandet igen3: Spola framåt i meddelandet33: Hoppa till slutet av meddelandet4: Spara meddelandet i 10 dagar5: Radera meddelandet6: Få numret som sms7: Pausa/återuppta meddelandet8: Mer information9: Huvudmeny* Tidigare meddelanden # Nästa meddelande Så ställer du in tiden innan röstbrevlådan går igång Tryck ** 61 * +46 252 Sedan anger du ditt mobilnummer, utan första nollan, trycker ** och den tid som du bestämt dig för.

Du kan välja från 5 sekunder upp till 30 sekunder. Avsluta med #, Exempel, om ditt nummer är 070- 123 45 XX och du vill att röstbrevlådan ska gå igång efter 20 sekunder (cirka 4 signaler) så knappar du in: ** 61 * +46 252 70 123 45 XX ** 20 # Aktivera eller avaktivera sms vid missat samtal (slamdown) När någon har ringt din röstbrevlåda men inte lämnat ett meddelande får du ett sms med telefonnummer och tidpunkt skickat till dig.

 1. Ring 222 från det telefonnummer du vill ändra inställningarna på.
 2. Vänta tills du hamnar i huvudmenyn.
 3. Tryck 3 för att komma till inställningar.
 4. Tryck 3 för att ändra PIN-kods inställningar.
 5. Tryck 2 för att aktivera/avaktivera tvingande PIN.
 6. Klart.

Byta språk på röstbrevlådan Första gången du lyssnar av din röstbrevlåda kommer du att bli ombedd att välja svenska eller engelska som språk. Om du behöver byta språk gör du så här:

 1. Ring 222 från det telefonnummer bytet ska ske på.
 2. Tryck 9 för att komma till huvudmenyn.
 3. Tryck 3 för att komma till inställningar.
 4. Tryck 4 för att ändra språk.
 5. Tryck 1 för svenska eller 2 för engelska.
 6. Klart!

Spela in eller ta bort personlig hälsningsfras Första gången du använder din röstbrevlåda behöver du spela in en hälsningsfras. Om du inte vill använda dig av den hälsningen kan du då med en gång välja att radera den. Vid radering blir det istället en röst som säger en standardfras. : Röstbrevlåda i mobilen | Tele2
Näytä koko vastaus

You might be interested:  How To Cut A Keyhole Slot?

Hur ringer jag mobilsvar?

Mobilsvar är en telefonsvarare som du enkelt aktiverar med din mobil. För att lyssna av dina meddelande ringer du 133.
Näytä koko vastaus

Hur många signaler innan telefonsvarare?

Som standard ringer det 6 signaler (30 sekunder) innan samtalet kopplas till Mobilsvar. Antalet signaler du kan välja mellan innan samtalet kopplas till Mobilsvar är 1-6 st, vilket motsvarar 5, 10, 15, 20, 25 eller 30 sekunder.
Näytä koko vastaus

Hur länge finns röstmeddelande kvar?

När raderas mina röstmeddelanden i Telenor One X? Du kan själv välja att radera ett meddelande både i appen, datorklienten eller när du ringer till 888. Raderar du inte ett meddelande själv så kommer det att raderas automatiskt enligt följande:

Ett avlyssnat meddelande raderas efter 5 dagar. Ej avlyssnade meddelanden raderas efter 50 dagar. Din röstbrevlåda kan maximalt spara 50 minuters meddelanden.

I datorklienten har du möjlighet att spara ner dina meddelanden som en ljudfil. I inställningarna för röstbrevlådan kan du även välja att nya meddelanden ska skickas ut som ljudfil till en e-postadress. : När raderas mina röstmeddelanden i Telenor One X?
Näytä koko vastaus

Vill inte ha sms om missade samtal?

Aktivera eller avaktivera sms vid missat samtal – När någon har ringt din röstbrevlåda men inte lämnat ett meddelande får du ett sms med telefonnummer och tidpunkt skickat till dig. Tjänsten är aktiverad från start, men vill du stänga av det så ringer du 226 från din mobil och följer instruktionerna.
Näytä koko vastaus

Hur spelar jag in ljud på min telefon?

Med Android-appen Smart Voice Recorder blir din mobiltelefon en bra ljudinspelare. Med Android-appen Smart Voice Recorder blir din mobiltelefon en bra ljudinspelare. Appen är enkel att använda och en smart funktion är Skip Silence, som gör att den bara spelar in när det finns något ljud. Hur Spelar Man In Röstbrevlåda Kör du Iphone behövs ingen separat app. Du kan du välja den inbyggda funktionen Voice Memo.

Ladda ned Smart Voice Recorder till Android (Gratis)

Fler appar på pcforalla.se/appar
Näytä koko vastaus

Kan man spela in när man pratar i telefon?

Vilken app är det bästa valet för Amberscripts programvara? – Automatic Call Recorder är vår favoritapp för röstinspelning. Automatic Call Recorder är gratis och enklare att använda. Tyvärr är denna app bara tillgänglig för Android, lyckligtvis erbjduer TapeACall ett bra alternativ för personer med IOS.

 • Tvåpartsanmälan
 • Enpartsanmälan

Tvåpartsanmälan innebär att båda parter som deltar i telefonsamtalet behöver ge samtycke till att samtalet spelas in. Enpartsanmälan innebär att endast en part som spelas in behöver ge samtycke. Om du ringer från ett land där endast en parts medgivande krävs till en stat där tvåparts medgivande krävs, har tvåpartslagen företräde.

 • Washington
 • California
 • Florida
 • Connecticut
 • Illinois
 • Michigan
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Montana
 • New Hampshire
 • Nevada
 • Pennsylvania

När du vill publicera ett transkriberat telefonsamtal till text, kan andra lagar gälla. Detsamma gäller för att publicera själva ljudfilen. Om du laddar ner en av dessa två appar, kan du omedelbart börja att spela in dina telefonsamtal och sedan lyssna på dem och få dem transkriberade från ljud till text med vår programvara för transkription.
Näytä koko vastaus

Får man spela in samtal utan att fråga?

Spela in samtal utan att informera om det? Jag jobbar som biträdande enhetschef inom en region. För några dagar sedan hade jag ett klargörande samtal med en medarbetare angående saker i arbetet som inte fungerat. Efter samtalet blev jag kontaktad av medarbetarens fackliga representant.

Det visade sig att medarbetaren hade spelat in vårt samtal. Samtalet hade gått korrekt till och ledde inte vidare men det förde ändå med sig en obehagskänsla hos mig. Är det ok att spela in samtal utan att berätta det i förväg för den som blir inspelad? Om den som spelar in själv är närvarande i samtalet gör den personen inte sig skyldig till något lagbrott.

Däremot är det olagligt att i hemlighet spela in ljud i ett sammanhang där en själv inte är närvarande. Jag kan förstå din reaktion och att det känns obehagligt att bli inspelad. Du skulle kunna lyfta upp frågan om inspelningar i samverkan eftersom detta påverkar din och andra chefers arbetsmiljö på ett mindre bra sätt.

 1. Det är också bra om du tillsammans med dina medarbetare diskuterar kring detta, så att ni strävar efter att ha ett arbetsklimat där alla har förtroende för varandra utan att behöva spela in samtal.
 2. Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner.

: Spela in samtal utan att informera om det?
Näytä koko vastaus

Kan man ha autosvar på sms iPhone?

Besvara eller avvisa inkommande samtal på iPhone Välj version: iOS 16 iOS 15 iOS 14 iOS 13 iOS 12 S spremembo tega kontrolnika boste znova naložili stran

Ställa in och komma igång

Säkerhetsfunktioner för iPhone Använda iPhone med iPad, iPod touch, Mac och PC Starta om, uppdatera, nollställa och återskapa Säkerhet, hantering och support

Du kan besvara, stänga av ringsignalen för eller avvisa ett inkommande samtal. Om du avvisar ett samtal skickas det till röstbrevlådan. Du kan svara med ett SMS eller påminna dig själv om att ringa tillbaka. Hur Spelar Man In Röstbrevlåda Gör något av följande:

Tryck på, Om iPhone är låst drar du reglaget.

Tryck på sidoknappen eller någon av volymknapparna. Du kan svara på ett tystat samtal ända tills samtalet kopplas över till röstbrevlådan. Gör något av följande:

Tryck två gånger snabbt på sidoknappen. Tryck på, Svep uppåt på samtalsbanderollen.

Du kan också svepa nedåt på samtalsbanderollen så visas fler alternativ. Hur Spelar Man In Röstbrevlåda Gör något av följande:

Tryck på Påminn mig och välj när du vill få en påminnelse om att ringa tillbaka. Tryck på Meddelanden och välj ett förvalt svar eller tryck på Anpassa. Om du vill skapa egna förvalda svar öppnar du Inställningar > Telefon > Svara med meddelande. Tryck sedan på ett av de förvalda meddelandena och byt ut det mot ditt eget meddelande.

Obs! I vissa länder eller regioner avslutas avvisade samtal istället för att kopplas till röstbrevlådan. Se även, Var detta till hjälp? Tack för din feedback. : Besvara eller avvisa inkommande samtal på iPhone
Näytä koko vastaus

Hur spelar jag in ljud på min telefon?

Med Android-appen Smart Voice Recorder blir din mobiltelefon en bra ljudinspelare. Med Android-appen Smart Voice Recorder blir din mobiltelefon en bra ljudinspelare. Appen är enkel att använda och en smart funktion är Skip Silence, som gör att den bara spelar in när det finns något ljud. Hur Spelar Man In Röstbrevlåda Kör du Iphone behövs ingen separat app. Du kan du välja den inbyggda funktionen Voice Memo.

You might be interested:  Is Online Poker Legal In The Us Again?

Ladda ned Smart Voice Recorder till Android (Gratis)

Fler appar på pcforalla.se/appar
Näytä koko vastaus

Får man spela in samtal utan att fråga?

Spela in samtal utan att informera om det? Jag jobbar som biträdande enhetschef inom en region. För några dagar sedan hade jag ett klargörande samtal med en medarbetare angående saker i arbetet som inte fungerat. Efter samtalet blev jag kontaktad av medarbetarens fackliga representant.

Det visade sig att medarbetaren hade spelat in vårt samtal. Samtalet hade gått korrekt till och ledde inte vidare men det förde ändå med sig en obehagskänsla hos mig. Är det ok att spela in samtal utan att berätta det i förväg för den som blir inspelad? Om den som spelar in själv är närvarande i samtalet gör den personen inte sig skyldig till något lagbrott.

Däremot är det olagligt att i hemlighet spela in ljud i ett sammanhang där en själv inte är närvarande. Jag kan förstå din reaktion och att det känns obehagligt att bli inspelad. Du skulle kunna lyfta upp frågan om inspelningar i samverkan eftersom detta påverkar din och andra chefers arbetsmiljö på ett mindre bra sätt.

Det är också bra om du tillsammans med dina medarbetare diskuterar kring detta, så att ni strävar efter att ha ett arbetsklimat där alla har förtroende för varandra utan att behöva spela in samtal. Chef Direkt ger svar på just dina frågor om anställnings­villkor, lön, arbets­miljö, rättigheter och fackliga medlemsförmåner.

: Spela in samtal utan att informera om det?
Näytä koko vastaus

Hur länge kan man spela in röstmeddelande?

Röstbrevlåda i mobilen Du betalar som ett vanligt samtal inom Sverige för att lyssna på inspelade meddelanden. Om ditt abonnemang har kostnadsfria samtal kostar det inget extra att ringa röstbrevlådan. Så lyssnar du av röstbrevlådan För att lyssna av din röstbrevlåda, ring 222 från din mobil.

 1. Ring ditt eget mobilnummer.
 2. När hälsningsfrasen spelas upp, tryck # lösenord #, Observera att detta fungerar bara när ditt abonnemang är kopplat till röstbrevlådan.

Lyssna av röstbrevlådan utomlands För att lyssna av röstbrevlådan från utlandet gör du så här:

 • Ring +46 252 + (ditt nummer utan första nollan). Om ditt nummer är 070-123 45 XX ringer du alltså +46 252 70 123 45 XX.
 • När du hör din hälsningsfras, tryck # (ditt lösenord) #, Du kan behöva ställa in en personlig PIN-kod om det är första gången du lyssnar av röstbrevlådan.

Kostnaden för att lyssna av dina röstmeddelanden motsvarar priset för ett vanligt samtal från det land du befinner dig i till Sverige. Utanför EU- och EES-området När du reser utanför EU- och EES-området får du betala när någon lämnar röstmeddelanden till din röstbrevlåda, oavsett om du lyssnar av din röstbrevlåda.

 • Stäng av röstbrevlådan utanför EU/EES genom att skicka ett sms med texten Av till 555.
 • Slå på röstbrevlådan utanför EU/EES genom att skicka ett sms med texten På till 555.

Röstbrevlådan fortsätter fungera inom EU/EES och Sverige när du stänger av den utanför EU/EES enligt ovanstående instruktion. Aktivera eller avaktivera röstbrevlådan

 • För att aktivera röstbrevlådan ringer du 222 från din mobiltelefon och följer instruktionerna.
 • För att hantera eller ändra exempelvis din hälsningsfras ringer du 223,
 • För att avaktivera hela din röstbrevlåda så behöver du,

Byt PIN-kod till röstbrevlådan Första gången du lyssnar av röstbrevlådan kommer du bli ombedd att ställa in en PIN-kod på 4-6 siffror. Vi rekommenderar att du väljer en 6-siffrig kod. Om du behöver byta PIN-kod gör du så här:

 1. Ring 222 från det telefonnummer bytet ska ske på.
 2. Tryck 9 för att komma till huvudmenyn.
 3. Tryck 3 för att komma till inställningar.
 4. Tryck 3 för att ändra PIN-kod.
 5. Knappa in en ny PIN-kod (4-6 siffror) och avsluta med #.
 6. Klart!

Hur vet du att någon lämnat ett meddelande? Du får ett sms skickat till dig när du har fått ett nytt röstmeddelande. Ring 222 för att lyssna av meddelandet. Trycker du 6 samtidigt som du lyssnar av meddelandet så får du ett sms med telefonnumret till den som lämnade meddelandet.

 1. Hur länge sparas ett meddelande i min röstbrevlåda? Nya meddelanden som inte lyssnats av sparas i tio dagar.
 2. Meddelanden som är avlyssnade sparas i tre dagar.
 3. Det går inte att permanent spara ett meddelande i röstbrevlådan, men du kan välja att spara ett avlyssnat meddelande i ytterligare 10 dagar.1: Spola bakåt i meddelandet11: Lyssna på meddelandet igen3: Spola framåt i meddelandet33: Hoppa till slutet av meddelandet4: Spara meddelandet i 10 dagar5: Radera meddelandet6: Få numret som sms7: Pausa/återuppta meddelandet8: Mer information9: Huvudmeny* Tidigare meddelanden # Nästa meddelande Så ställer du in tiden innan röstbrevlådan går igång Tryck ** 61 * +46 252 Sedan anger du ditt mobilnummer, utan första nollan, trycker ** och den tid som du bestämt dig för.

Du kan välja från 5 sekunder upp till 30 sekunder. Avsluta med #, Exempel, om ditt nummer är 070- 123 45 XX och du vill att röstbrevlådan ska gå igång efter 20 sekunder (cirka 4 signaler) så knappar du in: ** 61 * +46 252 70 123 45 XX ** 20 # Aktivera eller avaktivera sms vid missat samtal (slamdown) När någon har ringt din röstbrevlåda men inte lämnat ett meddelande får du ett sms med telefonnummer och tidpunkt skickat till dig.

 1. Ring 222 från det telefonnummer du vill ändra inställningarna på.
 2. Vänta tills du hamnar i huvudmenyn.
 3. Tryck 3 för att komma till inställningar.
 4. Tryck 3 för att ändra PIN-kods inställningar.
 5. Tryck 2 för att aktivera/avaktivera tvingande PIN.
 6. Klart.

Byta språk på röstbrevlådan Första gången du lyssnar av din röstbrevlåda kommer du att bli ombedd att välja svenska eller engelska som språk. Om du behöver byta språk gör du så här:

 1. Ring 222 från det telefonnummer bytet ska ske på.
 2. Tryck 9 för att komma till huvudmenyn.
 3. Tryck 3 för att komma till inställningar.
 4. Tryck 4 för att ändra språk.
 5. Tryck 1 för svenska eller 2 för engelska.
 6. Klart!

Spela in eller ta bort personlig hälsningsfras Första gången du använder din röstbrevlåda behöver du spela in en hälsningsfras. Om du inte vill använda dig av den hälsningen kan du då med en gång välja att radera den. Vid radering blir det istället en röst som säger en standardfras. : Röstbrevlåda i mobilen
Näytä koko vastaus

Hur spelar man in Röstbrevlåda Telenor?

Om du inte vill använda röstbrevlådan kan du stänga av den. Det gör du genom att gå in i appen Mitt Telenor, Välj “Inställningar” och därefter “Röstbrevlåda och vidarekoppling”. Dra reglaget till höger så att “Aldrig” är markerat.
Näytä koko vastaus