Integritetspolicy

Denna policy avser hur MA Cards Samlar in, hanterar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Med Denna integritetspolicy vill vi att du som kund ska känna dig trygg när du lämnar ut dina personuppgifter till oss, samt att vi håller oss till personuppgiftslagstiftningen.

När lagrar vi dina uppgifter?
När du besöker våran hemsida, beställer varor, blir medlem på Macards.se eller Live.Macards.se eller kontaktar våran kundservice.

Var lagrar vi dina uppgifter?
I och med att vi fortfarande är ett väldigt litet företag med endast Mats och Amanda som arbetare, lagras uppgifterna i våran dator.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter delas endast mellan Mats och Amanda. Vi säljer eller ger aldrig ut dina uppgifter till tredje part. Uppgifter som ges till tredje part ges enbart till samarbetspartners som utför tjänster åt MA Cards för exempelvis leverans, betalning eller kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att ge dig bättre service. MA Cards kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om de kräver det eller att ett lagkrav kommer in. Även för att upptäcka och förebygga bedrägerier och andra säkerhetsfrågor.

Varför lagrar vi dina uppgifter?
För att kunna ge dig den bästa servicen, men framför allt frakta varorna dit de ska. Samt för att reklamation, återbetalning och returer ska fungera.

Vad har du för rättigheter?
Du kan när som hellst begära ut vilka uppgifter vi har om dig. Gå till “kontakta oss” för att få fullständig information. Du har även rätt att ändra dina personuppgifter om dessa är felaktiga. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, förutom
*När du har ett pågående ärende på kundservice
*En pågående order som inte skickats, eller delvis skickats.
*Du misstänkts för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste 3 åren.
*Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.

Ändringar i integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att ändra policyn när det krävs. Till exempel, ny lag eller ny teknologi. Vi ansvarar inte för att du har den aktuella informationen. Vi kommer alltid att informera på våran hemsida när ändringar görs.

Hur samtycker du till våran integritetspolicy?
Genom att gå in på våran hemsida, godkänner du policyn.